Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) IAIN Langsa memenuhi undangan review borang akreditasi Program Studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini (PIAUD) pada Kamis, 15 Februari 2024 bertempat di Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Langsa. Dalam kegiatan ini turut hadir pembedah Prof. Dr. Buhari, M.Ag dari LPM UIN Arraniry Banda Aceh.

Ketua LPM IAIN Langsa Berdiskusi Perihal Prodi PIAUD

Tim Borang PIAUD memaparkan data borang yang telah dibuat. Pembedah memberikan koreksian terkait data-data yang telah berhasil dihimpun TIM Borang PIAUD dan memberikan koreksian perbaikan Laporan Evaluasi Diri (LED). Selain itu, Ketua LPM Dr. Syafieh, M.Fil.I juga memberikan sumbangsih pemikiran dan saran guna perbaikan LED yang dipaparkan pada kegiatan ini. “Harapan kita PIAUD dapat menjadi prodi pertama yang mendapat predikat unggul di IAIN Langsa”. Review borang ini menjadi salah satu agenda penting LPM untuk menjamin mutu di lembaga. LPM IAIN Langsa terus berupaya agar dapat memberikan kontribusi dalam proses pendampingan prodi-prodi yang akan melaksanakan akreditasi.